Είστε εδώ

Γκαρούδης Μιχάλης, «[Άτιτλο]», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 471