Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «Τα τζάμια», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 472-473