Είστε εδώ

Θεοφίλου Νάσος, «Με ταχύτητα ηλικίας», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 465-471