Είστε εδώ

Καρούζος Νίκος Δ., «Ιούλιος Βερν και Ανδρέας Εμπειρίκος», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 464