Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «Κολάζ για τον Ιούλιο», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 456-457