Είστε εδώ

Κακίσης Σωτήρης, «Η πλημμύρα», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 455