Είστε εδώ

Χουλιαράς Νίκος, «[Λογοτεχνική επιστολή προς τον Δημήτρη Καλοκύρη]», Τραμ, τχ. 11-12 (Μάρτης 1979), σ. 458-459