Είστε εδώ

Μεγάλου-Σεφεριάδη Λία, «Εβδομάδα Πέντε Ημερών», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 115-120