Είστε εδώ

«Το Δέντρο», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 114