Είστε εδώ

Μπέη Εύα, «Σχέδιο», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 118