Είστε εδώ

Γαλανάκη Ρέα, «[Το φύλλο της μηλιάς]», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 114