Είστε εδώ

«Denon», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 113