Είστε εδώ

Βατζιάς Γιάννης, «Ο Διάλογος», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 109-113