Είστε εδώ

Χουλιαράς Νίκος, «[Σχέδιο]», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 105