Είστε εδώ

Τσακνιάς Σπύρος, «Ομόκεντρα Ποιήματα», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 106-108