Είστε εδώ

Θεοφίλου Νάσος, «Απόπειρα Συγκεντρώσεως», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 99-105