Είστε εδώ

Δανιήλ Γιώργος, «Πολιτικό», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 98