Είστε εδώ

Χουλιαράς Νίκος, «Ο ήχος του χρόνου (απόσπασμα από ένα ευρετήριο απόντων)», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 92