Είστε εδώ

Χουλιαράς Νίκος, «Δημητράκης Μαντζαρόπουλος (απόσπασμα από ένα ευρετήριο απόντων) », Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 92-94