Είστε εδώ

«Εκδόσεις της Βιβλιοθήκης. Ξένοι πεζογράφοι σε υπεύθυνη μετάφραση και φροντισμένη έκδοση», Τραμ, τχ. 8 (Μάρτης 1978), σ. 91