Είστε εδώ

Ρίζος Αντώνης, «Το φθινόπωρο στο δάσος», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 64