Είστε εδώ

Ρίζος Αντώνης, «Οι Βλάχοι τ' απόγευμα στο κόκκινο νερό», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 64