Είστε εδώ

Ρίζος Αντώνης, «Κάτοικος του Λονδίνου», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 64