Είστε εδώ

Rexroth Kenneth, «Ποιήματα. Ταξιδιώτες στο Erehwon», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 276