Είστε εδώ

Rexroth Kenneth, «Ποιήματα. Αυτοκρατορία», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 275