Είστε εδώ

Rexroth Kenneth, «Ποιήματα. Αντίστροφα, καθώς το τετράγωνο των αποστάσεων τους ξεχωριστά», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 276