Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Η αναζήτηση του Αβερόη», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 269-274