Είστε εδώ

«Εκδόσεις Ρέκου», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 268