Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «[Πληροφορίες για τη μετάφραση του προηγούμενου διηγήματος]», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 274