Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αλφαβητικό ευρετήριο συνεργατών Τραμ 1-6», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 506-507