Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τραμ/Ένα όχημα – Δεύτερη διαδρομή. Αναλυτικά περιεχόμενα, τεύχη 1-6. Πρώτη χρονιά, Θεσσαλονίκη 1976-77», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 499-506