Είστε εδώ

«Rotel Hi-Fi», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 508