Είστε εδώ

Βαβούρης Σταύρος, «Τρία ποιήματα. Φεύγοντας», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 471-472