Είστε εδώ

Βαβούρης Σταύρος, «Τρία ποιήματα. Οι τελευταίοι», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 471