Είστε εδώ

Βαβούρης Σταύρος, «Τρία ποιήματα. Τι να πω», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 472