Είστε εδώ

Κανέλλης Λευτέρης, «Δυο ποιήματα. Ο Γιώργης ο βλάσφημος », Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 470