Είστε εδώ

Κακίσης Σωτήρης, «Κείμενα», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 463-464