Είστε εδώ

Καλιότσος Παντελής, «Δεκεμβριανή Νύχτα. Απόσπασμα από ομώνυμο μυθιστόρημα», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 465-469