Είστε εδώ

Βασιλειάδης Παύλος, «65×69 cm ακρυλικό 1977», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 462