Είστε εδώ

Βασιλειάδης Παύλος, «ύψος 12cm 1976», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 461