Είστε εδώ

Βασιλειάδης Παύλος, «24×58 cm ακρυλικό 1977», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 461