Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «[Άτιτλο]», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 452-453