Είστε εδώ

Αγγελάκης Ανδρέας, «Τρία ποιήματα. Πώς μπορείς», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 454