Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Βάρδια επ' αγκύρα», Τραμ, τχ. 6 (Σεπτέμβρης 1977), σ. 450-453