Είστε εδώ

Buttitta Ignazio, «Στάσεις. [Το Τραμ της Θεσσαλονίκης]», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 239