Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στάσεις: βιβλία», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 240