Είστε εδώ

Kafka Franz, «Στάσεις. [Από το Σημειωματάριο του Franz Kafka]», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 238