Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στάσεις», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 238-240