Είστε εδώ

«Γραφικές Τέχνες Κρόνος», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 204