Είστε εδώ

Ίσαρης Αλέξανδρος, «[Φωτογραφία]», Τραμ, τχ. 3 (Νοέμβρης 1976), σ. 203